Elyse Bobczynski
Elyse Bobczynski
Year: So.
Hometown: San Diego, Calif.